محصولات EMS اتریش

 EMS Biomedical سازنده اتریشی سیستم های تشخیصی مغز و اعصاب، با تیم حرفه ای است که دارای تجربه گسترده ای در الکتروفیزیولوژی می باشد. EMS Biomedical بر روی تحقیق و طراحی، توسعه، تولید و توزیع محصولات پیشرفته همراه با یک سری گسترده از محصولات تشخیصی نوروفیزیولوژیک متمرکز است. سیستم های  EMS Biomedical  دارای گواهی نامه های رسمی ایزو 9001 و ایزو 13485 و همچنین تاییدیه های رسمی CE  اروپا و FDA امریکا می باشد.

وب سایت رسمی شرکت: http://www.emsbiomed.com/

محصولات برجسته:

EMG-EP-IOM_Surpass-Family

EEG_Sienna-Ultimate

EEG_Sienna

 

یی EMS Biomedical سازنده اتریشی سیستم های تشخیصی مغز و اعصاب، با تیم حرفه ای است که دارای تجربه گسترده ای در الکتروفیزیولوژی می باشد. EMS Biomedical بر روی تحقیق و طراحی، توسعه، تولید و توزیع محصولات پیشرفته همراه با یک سری گسترده از محصولات تشخیصی نوروفیزیولوژیک متمرکز است. سیستم های EMS Biomedical دارای گواهی نامه های رسمی ایزو 9001 و ایزو 13485 و همچنین تاییدیه های رسمی CE اروپا و FDA امریکا می باشد.